RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Sat, 18 Mar 2023 13:24:01 +0000

9621
VẺ ĐẸP TIỀM ẨN
Phạm Bá Chiểu

Đã hoa và gái đều xinh
Nhưng điều quan trọng ai nhìn được ra


9622
LO CHO NGÀY MAI?
Phạm Bá Chiểu

Ngày mai ư? Chớ lo cho
Vì ngày mai sẽ tự lo cho mình


9623
MẮT VÀ TIM NHÌN
Phạm Bá Chiểu

Mắt nhìn thấy vẻ đẹp xinh
Tìm nhìn vẻ đẹp vô hình bên trong


9624
TẶNG CÁI ĐỂ ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Tặng hoa, héo; tặng tình, phai
Anh đành tặng một cái thai để đời


9625
ĐIỂM RƠI
Phạm Bá Chiểu

Hạt mưa chẳng lạc điểm rơi
Những người ta gặp, chẳng người ngẫu nhiên


9626
QUÁ KHỨ VÀ TƯƠNG LAI
Phạm Bá Chiểu

Học sử, biết quá khứ hùng
Nhìn em để biết sáng bừng tương lai


9627
BÌNH MINH BIỂN
Phạm Bá Chiểu

Cậu bình minh, tớ biển khơi
Dẫu gần nhưng vẫn biển, trời cách chia


9628
BIỂN BAN MAI
Phạm Bá Chiểu

Biển xinh giữa buổi hừng đông
Em xinh giữa ấm nồng vòng tay anh


9629
VẪN VUI
Phạm Bá Chiểu

Em cười dẫu lệ trào tim,
Hát ca dẫu cả hồn chìm biển đau


9630
TRỜI KHÓC
Phạm Bá Chiểu

Tôi buồn, trời cũng lệ rơi
Mưa bao nhiêu hạt thương người bấy nhiêu