RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Fri, 17 Mar 2023 15:04:21 +0000

9601
TÌNH KIM CƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Tình ta bão tố tung hoành
Ấy là áp lực để thành kim cương


9602
VƯỜN TIM
Phạm Bá Chiểu

Nơi nào trái ngọt, hoa xinh
Cho bằng được chốn vườn tình tim ta?


9603
NHỮNG LÀN MÔI
Phạm Bá Chiểu

Môi anh tỏa nắng mặt trời
Cho môi em nở hoa cười sắc hương


9604
THỢ KIM HOÀN TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu là thợ kim hoàn
Kim cương thô hóa thập toàn kim cương


9605
TÀN TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Em ngồi chẳng đợi gặp anh
Mà ngồi đợi gặp lụi tàn tình em


9606
MỘ HOANG
Phạm Bá Chiểu

Không nhau, trời chẳng nắng vàng
Không nhau, trái đất- mộ hoang lạnh lùng9607
NHỚ HUẾ
Phạm Bá Chiểu

Người đi nhớ nhất Huế mưa
Ướt thành, ướt tháp, ướt thơ... cháy tình...


9608
YÊU RƯỢU
Phạm Bá Chiểu

Rượu là thù địch hiểm siều
Nhưng kinh thánh dạy: -Hãy yêu kẻ thù!


9609
MƯỢN GIÓ CĂNG BUỒM
Phạm Bá Chiểu

Biết cùng hợp sức mới khôn
Mượn ngàn sức gió căng buồm mới ngoan


9610
HỢP SỨC
Phạm Bá Chiểu

Nếu không hợp sức dễ thua
Một người không thể cầm ô che mười