RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Tue, 14 Mar 2023 23:33:09 +0000

9561
TỎA EM
Phạm Bá Chiểu

Trái đất ấm bởi mặt trời
Tim anh ấm bởi nụ cười tỏa em


9562
TOM VÀ JERRY
Phạm Bá Chiểu

Cậu Jerry, Tớ là Tom
Cậu còn trốn tớ, tớ còn đuổi theo


9563
CON GÁI
Phạm Bá Chiểu

Ghẹo trăng, em bảo anh quê
Hoa xinh không ghẹo, em chê anh khờ


9564
CHẲNG TÀN?
Phạm Bá Chiểu

Chỉ bông hoa giả chẳng tan
Chỉ tình yêu đẹp chẳng tàn... trong mơ


9565
NHIỀU
Phạm Bá Chiểu

Khóc nhiều, trẻ được kẹo nhiều
Khen nhiều, anh được em yêu hết mình


9566
THÊM G
Phạm Bá Chiểu

Ở quê tên thật là Na
Nhưng lên tiktok em là Nga Xinh


9567
LÀM DÂU MẸ TỚ
Phạm Bá Chiểu

Cầm vàng còn sợ vàng rơi
Làm dâu mẹ tớ một đời ấm no


9568
ĐÁNH LẠC HƯỚNG
Phạm Bá Chiểu

Anh dân tổ lái mà sao
Xi nhan trái, rẽ phải vào... tim em?


9569
THIẾU NHI
Phạm Bá Chiểu

Còn thiếu nhi, chớ có liều
Kẻo mà thế giới thêm nhiều thiếu nhi


9570
THẢ THÍNH
Phạm Bá Chiểu

Trai không thả thính, trai ngu
Gái không ăn thính, gái mù kinh niên