RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Tue, 14 Mar 2023 14:44:24 +0000

9551
TÌNH YÊU NHƯ NGÔI NHÀ
Phạm Bá Chiểu

Tình- ngôi nhà ngạo bão dông
Ngoài, mưa gió thét ; trong, nồng lửa yêu9552
GIAN NAN SINH XINH ĐẸP
Phạm Bá Chiểu

Không mưa sao có cầu vồng?
Không mưa sao có hoa hồng sắc hương?


9553
GẦN XA
Phạm Bá Chiểu

Yêu nhau xa thẳm hóa gần
Ghét nhau gần hóa muôn phần thẳm xa


9554
NHÂN QUẢ
Phạm Bá Chiểu

Cuộc đời và cả tình yêu
Gieo nhiều nhân tốt, gặt nhiều quả ngon


9555
LẨU TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Cùng ăn món lẩu tình yêu
Quá nhiều đường ngọt cùng nhiều ớt cay


9556
ĐOÀN KẾT
Phạm Bá Chiểu

Một cây làm chẳng nên non
Hai cây chụm lại thằng con ra đời


9557
VA
Phạm Bá Chiểu

Ly va ly vỡ tan tành
Người va người "vỡ ra" thành... bộ ba


9558
SAY
Phạm Bá Chiểu

Cùng đi dưới nắng chang chang
Bạn nàng say nắng, còn nàng say... anh


9559
AI GÕ
Phạm Bá Chiểu

Sấm kia ai gõ mà oang?
Tim tôi ai gõ mà vang tiếng tình?


9560
TỔ LÁI
Phạm Bá Chiểu

Anh dân tổ lái hay sao
Bốc đầu một nhát là vào tim em