RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Mon, 13 Mar 2023 15:59:01 +0000

9541
CHÚA MỆT
Phạm Bá Chiểu

Chúa trời mệt ốm tơi bời
Sau xây kiệt tác tuyệt vời như em


9542
TRỒNG LỬA
Phạm Bá Chiểu

Tình trồng lửa giữa tim yêu
Nở ngàn hoa lửa yêu kiều vườn thương


9543
LỖI TỰ MÌNH
Phạm Bá Chiểu

Lỗi tôi, nào phải lỗi người
Bởi tôi ngu dại một thời cả tin


9544
Ủ MẦM CHỜ XUÂN
Phạm Bá Chiểu

Mầm cây đông ủ, chờ xuân
Con người thêm lớn sau lần khổ đau


9545
GƯƠNG ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Yêu là sống, sống là yêu
Yêu, đời hai phía ngược chiều tấm gương


9546
HÃY THUA KHI CÃI VỢ
Phạm Bá Chiểu

Dẫu em gầm rú bão dông
Nhưng anh cứ nắng, cầu vồng ắt lên...


9547
VỢ NHIỀU LỜI
Phạm Bá Chiểu

Có em, ầm ã bão dông
Không em, trống vắng chỉ mong... bão về


9548
VAI DIỄN KHÓ NHẤT ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Vờ không để ý đến người
Cái vai diễn ấy nhất đời khó khăn


9549
ĐỔ
Phạm Bá Chiểu

Chẳng rìu bão vẫn đốn cây
Chẳng cưa anh vẫn đốn đầy... tình em


9550
GIỎI MÔN ĐỊA
Phạm Bá Chiểu

Em môn địa lý đỉnh cao
Vẫn không tìm được lối vào tim anh