RE: Câu chuyện đầu năm Quý Mão
by   Tuý Trào   at   Thu, 09 Mar 2023 16:34:48 +0000

VỪA CHO JOHNATHAN TÌNH YÊU, VỪA CHO JOHNATHAN TIỀN BẠC...

Gửi Trưởng phòng Nhân sự,

Tại sao chúng ta không thể tặng cho Johnathan vật chất lẫn tiền bạc?

Từ trước đến nay, chúng ta chỉ quan niệm rằng: "Người yêu thích sự sòng phẳng thì thích tiền bạc". Do đó, chúng ta thành kiến. Chúng ta tìm cách hãm hại họ hoặc cư xử tệ bạc.

Chúng tôi cảm thấy sai trái.

Về yêu cầu của Johnathan:

1. Lương tháng: 1 tỷ USD
2. Có 50% cổ phần
3. Nhà vệ sinh sạch sẽ
4. Quan trọng: Tất cả các lãnh đạo, nhân viên công ty phải chấp nhận gương mặt khó chịu của anh ta.

Những yêu cầu này chưa được giải quyết. Chúng ta chỉ đưa ra những ý kiến tào lao và đi trái quỹ đạo.

Chúng tôi nhắc lại lần cuối, nếu chúng ta muốn dự án của Johnathan

Chào