RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Thu, 09 Mar 2023 15:21:47 +0000

9511
CƯỜNG ĐỘ VÀ SỨC MẠNH
Phạm Bá Chiểu

Hét to chỉ để khí bay
Thì thầm mà trái tim lay mới là...


9512
LỜI YÊU
Phạm Bá Chiểu

Lời yêu dẫu nói thì thào
Trượt qua trí não, sâu vào tận tim


9513
CẦU CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Cười là ngắn nhất cây cầu
Bắc liền một dải hai đầu trái tim


9514
TÂM HỒN HƠN NGOẠI HÌNH?
Phạm Bá Chiểu

Ngoại hình kém, chạy mất rồi
Không thời gian kịp nội soi tâm hồn


9515
ĐỪNG QUÊN NGÀY HẠNH PHÚC NHẤT CỦA MẸ
Phạm Bá Chiểu

Ngày đầu bạn khóc, mẹ cười
Ấy ngày đẹp nhất cuộc đời đừng quên


9516
THÓI ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Ngày giàu, bè bạn quá đông
Sa cơ, có gặp cũng không muốn chào


9517
TRÁI TIM XE BUS
Phạm Bá Chiểu

Tim chàng, xe bus giống nhau
Chật người vẫn thể nhét vào người thêm


9518
TIẾT KIỆM
Phạm Bá Chiểu

Đừng chê em ngắn đôi chân
Đỡ tiền anh sắm áo quần cho em


9519
LỆCH PHA
Phạm Bá Chiểu

Tớ tim dao động điều hòa
Chỉ vừa gặp cậu, lệch pha mất rồi


9520
NGUY HIỂM KHI MUA RƯỢU CHO CHỒNG
Phạm Bá Chiểu

Tưởng mình "phu ẩm, phụ hoan"*
Hóa ra cả đống gái làng cùng vui

* phu ẩm, phụ hoan= chồng uống, vợ vui