RE: Câu chuyện đầu năm Quý Mão
by   Tuý Trào   at   Wed, 08 Mar 2023 07:25:37 +0000

LOẠI JONH HỎI BÀN ĐÀM PHÁN

Gửi John,

Chúng tôi quyết định loại anh khỏi bàn đàm phán vì trình độ của anh quá thấp. Anh không có hiểu được bản chất của vấn đề.

Anh cứ nghĩ rằng nếu anh uy hiếp được Mike, thì anh sẽ có một dự án hoàn chỉnh và chính xác. Việc làm của anh là sai trái.

Bởi vì, Mike có quyền nghĩ ra một dự án lỗi để công ty của chúng ta phá sản.

Anh cũng không hiểu gì về "Lợi ích chung".

Tại sao chúng tôi phải hy sinh cho công ty của anh, khi chúng tôi không có quyền lợi gì trong đó?

Tại sao Mike phải hi sinh cho anh khi anh ấy không quen biết anh?

Không ai có thể đối xử tốt với một người xa lạ...

Nếu chúng tôi chia sẻ 1/3 số cổ phần của công ty cho Mike, thì Mike vẫn có thể làm cho công ty của chúng ta thua lỗ. Bởi vì, quyền lợi của anh ấy ít hơn chúng ta. Nếu công ty mắc nợ 3 đồng, thì anh ấy chỉ trả có 01 đồng thôi!

Do đó, chúng tôi muốn nhường hết quyền kiểm soát công ty cho Mike...Đó là giải pháp tối ưu...