RE: Câu chuyện đầu năm Quý Mão
by   Tuý Trào   at   Tue, 07 Mar 2023 17:50:36 +0000

TRẺ EM CHẬM PHÁT TRIỂN...

Gửi chị thuỷ,

Thằng này như một trẻ em chậm phát triển. Em đã phỏng vấn nó rồi.

Thôi! Mong chị bỏ qua những lỗi lầm của nó.

Cuộc sống không lâu dài. Chúng ta cần nghỉ tới nhân quả. Chúng ta cố gắng tích phước cho con cháu của chúng ta.

"Đi làm, không chào Sếp!"

Có sao đâu mà!

Chuyển vặt vãnh....