RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Tue, 07 Mar 2023 03:03:27 +0000

9481
CHẶN TIÊU CỰC
Phạm Bá Chiểu

Trời quang hãy chặn mù mây
Chặn người tiêu cực hỏng ngày đẹp ta


9482
NHẠC HAY
Phạm Bá Chiểu

Nhạc hay không bởi cây đàn
Bởi người nghệ sĩ có bàn tay tiên


9483
DŨNG CẢM ĐỐI ĐẦU KHÓ KHĂN
Phạm Bá Chiểu

Đời không bữa tiệc không tàn
Không tàn hoa đẹp, không tan nắng trời


9484
DẶN LÒNG
Phạm Bá Chiểu

Đừng lo, mọi chuyện ổn thôi
Đêm tăm tối mấy, mặt trời lại lên


9485
BỆNH BUỒN
Phạm Bá Chiểu

Tâm hồn buồn bã, rối bời
Bênh này còn nặng gấp mười ung thư


9486
BỆNH TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Ngóng chờ người ngỏ lời yêu
Bệnh tình còn nặng hơn nhiều bệnh tim


9487
NGỌC NGƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Đá mài, giũa hóa tượng thần
Người mài giũa hóa long lanh ngọc ngời


9488
TRÀ SỮA VÀ TÔI
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu còn lúc đắng cay
Nhưng ly trà sữa luôn đầy ngọt thơm


9489
TIỀN VÀ TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Tiền không mua được tình yêu
Nhưng tiền mua được rất nhiều kẹo ngon


9490
KHÔNG ANH
Phạm Bá Chiểu

Không anh, tưởng khổ nhất đời
Hóa không trà sữa gấp mười khổ đau