RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Mon, 23 Jan 2023 19:17:52 +0000

8941
AI HAY
Phạm Bá Chiểu

Ai hay kho báu biển khơi
Ai hay kho báu tim tôi... bóng chàng


8942
UỐNG NƯỚC BIỂN
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu như nước biển triều
Khát nhiều càng uống, uống nhiều khát thêm


8943
BÃO LÒNG AI HAY
Phạm Bá Chiểu

Nhìn em tưởng biển bình yên
Có ai thấu được triền miên bão lòng?


8944
NGƯỜI TRONG MƠ
Phạm Bá Chiểu

Tôi yêu người ngự tim tôi
Trong mơ gần gũi, trong đời xa xăm


8945
TƯỞNG RỪNG VÔ CHỦ
Phạm Bá Chiểu

Nêu như hổ chẳng gầm vang
Tưởng rừng vô chủ, sói đàng hoàng tru


8946
SÓNG TIM YÊU
Phạm Bá Chiểu

Biển nào biển chẳng sóng cồn
Tim yểu nào chẳng sóng buồn gầy đêm


8947
NGẮM BIỂN
Phạm Bá Chiểu

Ngắm nhìn biển dậy sóng cồn
Đúng là sóng cuốn nỗi buồn tôi đi


8948
ANH MÁY CHỤP HÌNH?
Phạm Bá Chiểu

Phải anh là máy chụp hình
Gặp anh em lại nở xinh nụ cười?


B8949
BIỂN EM
Phạm Bá Chiểu

Biển khơi dào dạt sóng triều
Biển em dào dạt sóng yêu phương chàng


8950
LỜI HỨA ĐÀN ÔNG
Phạm Bá Chiểu

Lời chàng hứa- sóng biển khơi
Sinh ra quá chóng, chết thời quá nhanh