RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào   at   Mon, 19 Sep 2022 22:53:23 +0000

JOHN, ANH KHÔNG CÓ NĂNG KHIẾU TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH TIÊU DÙNG

Chào John,

Cuộc sống này luôn đào thải những người không có quy trình trong nhiều tháng. Chúng tôi luôn làm việc nhóm và nhóm của chúng tôi đã đưa ra các bảng kế hoạch mỗi ngày....

Dù anh có bêu xấu Mike, anh cũng không có bất kỳ quy trình làm việc nào. Không có quy trình miễn phí. Tất cả mọi người đều phải động não.

Anh không động não và không dùng bộ não để làm việc

Chào