RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào   at   Sat, 17 Sep 2022 01:11:44 +0000

DÙ QUEN CŨNG PHẢI GẶP...

Chào John,

Anh nói anh quen biết Mike nên anh cần gặp mặt trực tiếp anh ấy để giải quyết mâu thuẫn. Cách mà chúng tôi thường làm là trao đổi thẳng thắn những vấn đề rắc rối của chúng tôi. Chào hỏi và hỏi thăm về tình trạng sức khoẻ là phép tắt lịch sự cần có của một người.

Chúng tôi vẫn cho rằng anh chưa từng gặp Mike bởi vì anh không biết hình dáng của anh ấy, chiều cao, cân nặng, khuôn mặt và một số đặc điểm nhận dạng. Anh chỉ ăn cắp quy trình và các dự án thông qua việc theo dõi trên mạng máy tính.

Chào hỏi một cách có hình thức là phép tắt mà những người xa lạ và chưa từng quen biết hay thực hiện để bắt đầu mối quan hệ mới. Đó là văn hoá của thế giới. Anh đừng trở thành một kẻ thiếu lịch sự và thiếu hiểu biết về văn hoá chào hỏi.

Chào hỏi là cách để bắt đầu một câu chuyển và các mối quan hệ mới.

Chúng không có liên hệ đến phân tầng giai cấp....