RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Thu, 15 Sep 2022 21:42:05 +0000

7821
KHÔNG NHAU
Phạm Bá Chiểu

Ngày không nhau
Bình minh thành tàn úa
Đời không nhau
Trái đất hóa mồ hoang


7822
MÚC TRĂNG
Phạm Bá Chiểu

Như gàu múc ánh trăng rơi,
Mắt huyền thoắt ắp một trời trăng sao


7823
KHÁI NIỆM THỜI GIAN
Phạm Bá Chiểu

Ta bên nhau
Một giờ giống một phút
Ta xa nhau
Một phút giống một giờ


7824
NGHIỆN NÀNG
Phạm Bá Chiểu

Nghiện gì cũng có thể cai
Nghiện nàng chắc phải đầu thai mới tàn...


7825
ĐÔI TA
Phạm Bá Chiểu

Tiệm giày, mãi chẳng tìm ra
Đôi nào bằng được đôi ta mà tìm?


7826
ĐẸP TRONG MẮT ANH
Phạm Bá Chiểu

Chẳng cần em đẹp minh tinh
Chỉ cần đẹp nhất cõi tình- mắt anh


7827
BẪY SAO
Phạm Bá Chiểu

Thơ tình anh bẫy sao trời
Tặng nàng điểm đẹp mắt ngời ánh yêu


7828
XƠI VÀ CHÉN (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Em có xôi sẵn
Anh có xơi chăng?
Em có mỹ tửu
Anh có chén không?


7829
ÁO TRỄ VAI
Phạm Bá Chiểu

Em ưa mặc áo trễ vai
Để khoe chưa vắt mảy may mối tình


7830
LẦM TƯỞNG
Phạm Bá Chiểu

Tưởng xinh trong mắt ai bằng
Hóa ra ai lọt mắt chàng đều xinh