RE: THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu   at   Sun, 07 Aug 2022 09:21:57 +0000

341
CHUYỆN SÁU CON BÒ
Phạm Bá Chiểu

Chàng già cùng một đàn bò
Sáu con tơ mộng cao, to qua cầu
Chàng nhìn xuống dưới dòng sâu
Có cô gái tắm... dạt dào sóng trôi
Một tòa kiệt tác tuyệt vời
Chàng già lóa mắt, trên đời không hai
Thấy chàng, nàng ngụp sông dài
Chàng già mất hứng đành nài nỉ em:
- Cháu ơi, cho thấy phần trên
Một con bò mộng xin đem tặng liền!
"Mất gì chỉ mỗi phần trên
Được con bò mộng đáng tiền lắm thay"
Nghĩ xong, nàng đứng dậy ngay
Chàng già mắt mỏng, mắt dày say sưa
Lòng chàng cuộn sóng xô bờ:
- Cho xem phần dưới hai bò xin trao
"Chỉ xem có mất gì đâu
Được hai bò mộng làm giàu siêu nhanh"
Nghĩ rồi, nàng đứng cao chân
Lộ thân nòn nẫn thiên thần, tiên nga
Chàng già lòng cuộn phong ba
Toàn thân căng cứng tuổi già bay đâu
Chằng rằng:- Nơi ấy vào sâu
Nửa cây thôi, sẽ được trao ba bò!
"Nửa cây nào có nhằm nhò
Thêm ba bò mông cao, to tuyệt vời"
Nghĩ xong, nàng quyết nhận lời
Trải mình vệ cỏ đưa đời lên mây
Chàng già lòng dạ thẳng ngay
Không hơn nơi ấy nửa cây đưa vào
Lòng đâu bão tố ầm ào
Không còn chịu nổi, nàng gào thật to:
- Mình ơi, cho cả cây vô
Em xin đem cả 6 bò tặng anh!