RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Thu, 28 Jul 2022 14:21:31 +0000

7722
MƯỢN VÒNG TAY
Phạm Bá Chiểu

Muốn cho em mượn vòng tay
Ngăn cơn gió buốt quất gầy rạc đông


7723
THẢ THÍNH
Phạm Bá Chiểu

Phải bao nhiêu thính anh ơi
Em đây mới được làm người nhà anh


7724
THỪA MỘT BÊN
Phạm Bá Chiểu

Đổ bao nhiêu sức gắng cưa
Giường đôi anh sắm vẫn thừa một bên


7725
TẾT VỀ
Phạm Bá Chiểu

Mai, đào cho tết thêm sang
Vẫn không bằng được có nàng về dinh


7726
GÔNG TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Em cực muốn đeo gông tình vào cổ
Mà tháng năm chỉ lấp lánh dây chuyền


7727
RƯỚC TRUNG THU
Phạm Bá Chiểu

Trung thu anh khỏi rước đèn
Rước nào bằng được rước em về nhà


7728
NGỌT
Phạm Bá Chiểu

Tết về, bánh kẹo đầy nhà
Nhưng ngon ngọt nhất vẫn là lời em


7729
KHÔNG THỂ CAI
Phạm Bá Chiểu

Anh cai nghiện game
Cai nghiện đỏ đen
Cai nghiện rượu, thuốc...
Sao cai nghiện em?


7730
SẮM TẾT
Phạm Bá Chiểu

Tết về, tưởng sắm đủ rồi
Hóa còn sắm thiếu một người để yêu


7731
UỔNG CÔNG EM
Phạm Bá Chiểu

Đừng trang điểm, em không thể xinh hơn
Em kiệt tác, tốn ngàn năm tạo hóa


7732
CON TÀU VÀ BẾN CẢNG
Phạm Bá Chiểu

Anh- con tàu
Xé đại dương bão tố
Em mong làm
Bến cảng đợi tàu anh


7733
ĐẸP HƠN KIM CƯƠNG?
Phạm Bá Chiểu

Thơ thất thần
Ngắm lấp lánh mắt em
Đẹp vượt trội
Ánh kim cương đẹp nhất