RE: Nhật ký Thi ẩm lâu - Diary online
by   hothiethoa   at   Tue, 26 Jul 2022 04:24:22 +0000

Những chuyện đầu tiên luôn để lại cảm xúc và ấn tượng khó quên
- Tháng lương đầu tiên, cảm xúc của bạn thế nào?
- Nụ hôn đầu tiên bạn cảm thấy thế nào?
- Tình yêu đầu tiên của bạn cho ai?
- Cô giáo đầu tiên bạn tên gì?