RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào   at   Sun, 24 Jul 2022 23:38:43 +0000

MIKE ĐÃ CHIẾN ĐẤU CHO NGA, VÀ TRỞ THÀNH BẠN TỐT CỦA PUTIN

+ Tôi vừa nhận được một thông tin. Mike đã đi lính cho Nga và trở thành bạn tốt của Putin.

++Đúng vậy, anh ta còn được thưởng môt số tiền khủng và có thể mở Ngân hàng Thương mại...

+Anh ta đi lính cho Liên hiệp Quốc hả?

++Đúng vậy, anh ta có đai đen võ sĩ Aikido và được tuyển thẳng vào quân đội của Liên hiệp Quốc. John muốn lợi dụng chuyện này để giết Mike. John đã thuê sát thủ...

+Nhưng, Ngân hàng của John đã đóng cửa tại Nga và nhiều nơi trên thế giới rồi.

++John là một người nghèo....nên sát thủ đã nhận tiền của anh ta và bỏ trốn sang Thuỵ sĩ.