RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào   at   Sun, 19 Jun 2022 11:39:57 +0000

TÔI NGHỈ CON ÔNG KHÔNG NÊN ĐI LÀM NỮA...

Chào ông Kiên,

Tôi nghĩ rằng: "Thằng con của ông không nên đi làm và giao tiếp xã hội  nữa!". Không phải tôi chê nó là "đứa trẻ tự kỉ", nhưng nó càng đi làm thì nó càng làm cho chúng tôi khó xử, dù chúng tôi đã cố gắng giúp đỡ nó, nói tốt về nó.

Thật sự, nó không phù hợp để đi làm và giao tiếp bên ngoài xã hội. Nó chỉ làm mích lòng mọi người.

Nếu anh có tiền, thì anh cho tiền để nó tự doanh hoặc làm cái gì đấy để sống. Như vầy, sống không được.

Chứ đi làm, mà không giao tiếp gì hết!

Ai ra đời mà không phải cạnh tranh giới tính. Nó cứ đòi làm việc với phụ nữ.

Đàn ông gặp nhau thì phải đánh nhau. Cái đó là chuyện thường tình!

Có người đánh ông xong, và còn bắt ông kính nể nữa!

Đàn ông lúc nào mà chả vậy! Một số người thuần phục thì được cho làm vậy thôi!

Vấn đề là bọn nó có tiền hay không?

Tôi còn phải sống, phải nuôi gia đình nên tôi cũng quỳ luỵ, nhờ vả...