RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào   at   Sat, 14 May 2022 17:37:58 +0000

CÁI NÀY LÀ DỰ ÁN PPP...NÓ PHẢI TUÂN THỦ LUẬT PPP

Chào John,

Chúng ta không phải là cocacola hay pepsi....Bọn họ cạnh tranh ý tưởng, quy trình và công thức làm nước ngọt...

Chúng ta làm dự án phải theo Luật. Nghĩa là, pháp luật hiện tại quy định như thế nào thì dự án tuân thủ đúng như vậy.

Luật là do Quốc hội ban hành

Điều này có nghĩa là dự án của công ty chúng ta và dự án của Mike là giống nhau. Bởi vì, chúng ta và Mike phải tuân thủ pháp luật.

Này John, anh có thông thạo pháp luật ở đây không?
Và anh có nghiệp vụ của Luật sư?