RE: THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu   at   Sat, 14 May 2022 15:39:50 +0000

328
CẬU BÉ LIFEBUOY
Phạm Bá Chiểu

Cậu bé trong phòng tắm
Chạm cô gái khắp nơi
Đơn giản vì cậu ấy
Có tên LIFEBOY (đồng âm với LIFEBUOY)