RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào   at   Sat, 14 May 2022 00:41:01 +0000

CÔNG TY CHÚNG TA ĐÃ TRỐN THUẾ VÀ CÓ KHẢ NĂNG BỊ TRUY THU....

Tôi đã nói rồi. Công ty tài chính của chúng ta đã trốn thuế và có khả năng bị truy thu...

Chúng ta có thể ngồi tù vì một vài con số.

Về việc đề xuất mở công ty bất động sản với vốn điều lệ ngàn tỷ. Chúng ta không có khả năng làm.

Hơn nữa, dự án đó chỉ là dự án ăn cắp.

Chúng ta làm nghề gì thì theo nghề đó.

Còn chuyện cãi nhau trong công ty, tôi muốn nói các anh chưa trưởng thành.

Tôi không quan tâm. Tôi cần tập trung cho việc khác