RE: Trang đường luật vui Phạm Bá Chiểu, đặc biệt cấm bạn gái
by   phambachieu   at   Fri, 13 May 2022 03:53:41 +0000

68
CỐI XAY
Phạm Bá Chiểu

Dũng mãnh trông kìa chiếc cối xay
Dáng như rồng lộn, phượng dồn lay
Bốn chân xoài mở dang dang rộng
Hai thớt ôm nhau ắp ắp đầy
Cọc dưới ngỏng lên nhìn, ối khoái
Lỗ trên đè xuống thấy, ôi say
Gạo vừa lột áo thân trắng nõn
Nghỉ mệt chút nào, khỏe lại quay