RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Thu, 12 May 2022 21:09:09 +0000

7452
BIẾN ANH THÀNH THI SĨ
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu em
Biến anh thành thi sĩ
Bởi tim em
Vô tận suối nguồn thơ


7453
TÌNH YÊU NHƯ KHÔNG KHÍ
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu vốn
Như không khí vô hình
Không thấy được
Nhưng chẳng sao sống thiếu


7454
ĐỊA NGỤC HAY THIÊN ĐƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Xuống địa ngục cùng em, anh vui vẻ
Bởi có em địa ngục hóa thiên đường
Rời thiên đường nếu chẳng có em thương
Sống thiếu em, thiên đường thành địa ngục


7455
BẢN HÒA CA HAY NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Hòa ca hay nhất
Là tiếng tim tình
Khi tai ta áp
Vào vầng ngực xinh