RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào   at   Fri, 28 Jan 2022 08:12:13 +0000

TẠI SAO MICHAEL KHÔNG SƠN NHÀ VỚI MÀU SẮC GIỐNG NHƯ MÀU CỦA CÔNG TY?

Này bạn, hôm nay, tôi thấy Michael sơn nhà với màu khác màu sắc của công ty?

+Màu sơn của công ty là màu gì?

Là màu đỏ.

+À, Michael nói chỉ có lãnh đạo cao cấp như Tổng giám đốc thì mới sơn nhà màu đỏ.

Vậy hả? Vậy, có lãnh đạo nào sơn nhà màu đỏ không?

+Chưa có ai. Kể cả, Tổng giám đốc.

Vậy hả? Vậy, có đổi thủ cạnh tranh nào sơn màu đỏ không?

+Có nhiều rồi. Đó là những đối thủ cạnh tranh với chúng ta. Doanh số của chúng ta đã giảm.

Vậy hả? Vậy, có ai chịu trách nhiệm không?

+ Không thấy ai.