RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào   at   Mon, 24 Jan 2022 10:44:14 +0000

Um...bà...là...ừ...

Hu...hu...Sao thầy lại nỡ ra đi....Thầy nỡ bỏ con và chúng đệ tử như vầy sao?

+Này chúng đệ tử, thời khắc của thầy đã đến. Tuổi thọ và phước báo của thầy đã không còn ở cuộc thế!

Kiếp sau, thầy sẽ đi đâu và sẽ làm gì?

+Này chúng đệ tử, kiếp sau, ta đầu thai làm heo. Có thể là 2 kiếp, hoặc 3 kiếp làm heo. Người sắp chết không nói dối?

Tại sao thầy lại đầu thai làm súc sinh?

+Này chúng đệ tử, trước đây, ta có tham gia quân đội Maroc, ta làm gián điệp cho quân đội của ta. Có một kẻ địch xin hàng, ta khuyên hắn cũng làm gián điệp giống như ta. Khi Maroc chiến thắng, hắn bị truy sát và hắn có một người em gái. Ta đã làm một việc rất có lỗi với hắn và em gái của hắn. Ta đã dựa trên quyền lực mà mình đã có, và ta đã hãm hại em gái của hắn. Em gái hắn đã mang thai đứa con của ta. Ta đã thoả thuận với gia đình hắn, và hắn đồng ý bảo vệ sĩ diện cho ta, cho quân đội Maroc. Hắn đã nói với mọi người rằng hắn loạn luân với em gái của hắn.

Thầy mang tội với cuộc đời rồi!

+Vì việc này, mà ta đã đi tu và đi khỏi Maroc. Bây giờ, ta đã già. Ta sắp chết. Dù cuộc đời cho rằng ta là kẻ có công với Maroc, họ ca ngợi ta, tôn vinh ta, nhưng ta cảm thấy ta là rác rưỡi. Sĩ diện mà ta có trong cuộc đời này là do một người khác đang cố công bảo vệ.

Thầy đừng buồn nữa...Hãy an nghỉ đi....

Um...bà...là...ừ....