RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào   at   Mon, 24 Jan 2022 09:59:57 +0000

THẤM THOÁT ĐÃ BA NĂM...

Chào Jenifer, tôi là Ken đây. Bạn có khoẻ không? Tôi vừa nghe nói John đã bị bắt vì cảnh sảnh nghi ngờ hắn âm mưu giết Mike. Sao vậy?

Nghe nói Mike đã nghỉ việc tại công ty của chúng ta vào năm 2029. Tôi đã nghỉ việc trước đó. Và, Mike đã nhận quyết định cảnh cáo về việc làm các dự án về kinh doanh.

Hồi xưa, vui thiệt. Chúng ta và bộ phận kinh doanh đều xem lén dự án của Mike. Lúc đó, bộ phận thu hồi nợ pháp lý của chúng ta rất đoàn kết.Chúng ta đối xử rất là tốt với nhau. Lúc ấy, John là trưởng nhóm của tôi. Nhưng, tôi không ngờ anh ta lại giết Mike.

Bây giờ, tôi thật sự thất vọng. Nếu như không có sự hiện diện của John trong nhóm chúng ta, thì có lẽ, bây giờ, rất vui. Mỗi ngày, chúng ta đều khai thác thông tin từ Mike và dự án của anh ấy. Mike không biết nói.

Cũng bởi vì bản tánh của John rất côn đồ, lưu manh nên tôi mới nghỉ việc...

Bạn lúc này thế nào?