RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào   at   Sun, 23 Jan 2022 18:25:13 +0000

CÁC ANH ĐÃ GỬI CHO CHÚNG TÔI MỘT NHÂN TÀI?

+ Các anh đã gửi cho chúng tôi một nhân tài sao?. Mike là một gã nghiện hút!

Xin lỗi! Ai cũng hút thuốc cả! Tất cả đàn ông trên thế gian này đều hút thuốc!

+Vậy, John đã nói đúng!

Dù anh ta nói đúng, anh ta cũng không thể là quản lí của chúng tôi. Anh ta phải về Tiệp Khắc hoặc tất cả chúng tôi sẽ nghỉ việc. Bởi vì, quản lí phải là người giàu quan hệ. Anh ta đã không còn ai bên cạnh, chẳng còn ai có thể làm việc với anh ta.

+Chúng tôi không hiểu nổi tại sao John lại muốn thông minh hơn Mike?; Anh ta muốn đi xin việc hả?. Chúng tôi thuộc khối tuyển dụng, chúng tôi sàn lọc CV mỗi ngày.

Chúng tôi đã đề nghị Hội đồng quản trị cách chức John nhiều lần để anh ta làm nhân viên.

+Ok, dù sao dự án cũng chưa xong. Chúng tôi cũng muốn John làm nhân viên và thuyết trình mỗi ngày...