RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Fri, 21 Jan 2022 23:59:58 +0000

6656
CHUNG THỦY
Phạm Bá Chiểu

Tình đẹp rồi tàn
Tiền nhiều rồi tan
Chỉ rượu chung thủy
Mãi cùng thời gian


6657
NUÔI LỬA HỒN, TIM
Phạm Bá Chiểu

Tình em dinh dưỡng
Mãi anh kiếm tìm
Nuôi lửa lớn dậy:
Linh hồn, trái tim


6658
HÁT MÃI KHÚC TÌNH CA
Phạm Bá Chiểu

Tình ca tình em
Hát hoài không quên
Vì không ở não
Mà nằm trong tim

[Hình: hoa-bo-dep.jpg]
6659
ƯỚC
Phạm Bá Chiểu

Ước làm tù binh
Ngục đẹp ái tình
Một đời xiềng xích
Tim em ngần xinh


6660
ÂM NHẠC KẾT NỐI
Phạm Bá Chiểu

Âm nhạc là biến
Thơ thành âm thanh
Biến em ngôi báu
Nữ hoàng tim anh


6661
CHỐN ẤY
Phạm Bá Chiểu

Mắt em là chốn
Anh đánh mất mình
Tim em là chốn
Anh tìm thấy anh


6662
THÀ
Phạm Bá Chiểu

Anh thà địa ngục
Bên em yêu thương
Hơn ở thiên đường
Mình anh cô độc


6663
KHÔNG THỂ MẤT
Phạm Bá Chiểu

Hai điều trên đời
Anh không thể mất
Em là thứ nhất
Tình em, thứ hai

[Hình: hoa_tang_20_10_1_nrfp.jpg]