RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Thu, 13 Jan 2022 23:02:05 +0000

6640
LỆCH PHA
Phạm Bá Chiểu

Tim anh dao động điều hòa
Gặp em thoắt bỗng lệch pha rối mù


6641
NGUY HIỂM
Phạm Bá Chiểu

"Dễ cháy, cấm lửa"
Tớ đề ngoài tim!
Sao cậu ánh mắt
Lóe tia lửa tình?


6642
BÊN BIỂN
Phạm Bá Chiểu

Sóng thơ, sóng nhạc, sóng yêu,
Sóng em, sóng mắt, sóng triều, sóng anh...


6643
THỪA CÂN
Phạm Bá Chiểu

Gửi ngàn nụ hôn
Trong trang thư ấy
Bưu điện trả lại:
"Thư quá thừa cân"


6644
NGUYÊN NHÂN
Phạm Bá Chiểu

Em hỏi ngạc nhiên:
- Sao anh vui thế?
- Tặng em gương nhé
Soi vào hiểu ngay!


6645
ĐƯỜNG NGẮN NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Quá nhiều con đường
Dẫn ta hạnh phúc
Với anh ngắn nhất
Đường vào tim em


6646
EM TRONG TIM
Phạm Bá Chiểu

Nếu em viên đạn
Trên đường bay nhanh
Anh vươn ngực hứng
Em hoài tim anh6647
TRONG TIM NHAU
Phạm Bá Chiểu

Nếu phải chia tay,
Giữ hình nhau lại!
Ta sẽ ở mãi
Trong tim tình nhau