RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào   at   Thu, 13 Jan 2022 16:14:38 +0000

DÙ JOHN CÓ THẮNG MIKE TRONG BUỔI HỌP KÌ TỚI, THÌ CHÚNG TA VẪN KHÔNG THỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN CỦA JOHN...

Michael: Đó là lệnh của chủ tịch tập đoàn!

Richard: Vì sao?

Michael: Bởi vì, John đã xem lén dự án của Mike, nên anh ta không được tin tưởng. Nếu John thắng Mike trong tranh luận của kì họp sắp tới, thì điều này không có nghĩa là dự án của John có hiệu quả tốt. Điều này chỉ chứng tỏ rằng sĩ diện của John hơn hẳn lợi ích của Tập đoàn.

Richrad: Tôi hiểu rồi! Nhưng, John sẽ không cho chúng tôi giải ngân.

Michael: Anh biết rồi đó. Một nhân viên kinh doanh giỏi, vì anh ta có khách hàng và giải ngân nhiều. Một nhân viên thu nợ giỏi, vì anh ta thu nợ tốt và thu về nhiều tiền. Một nhân viên thu nợ giỏi không thể hạn chế một nhân viên kinh doanh giỏi.

Richard: Tôi không thể trở thành nhân viên kinh doanh giỏi, khi bộ phận thu nợ không cho chúng tôi giải ngân. Anh có nghĩ Mike đang lừa đảo chúng ta?

Michael: Nếu Mike lừa chúng ta, thì chúng ta phải có thiệt hại. Nếu chúng ta có thiệt hại, thì chúng ta mới khởi kiện hắn. Thực tế, chúng ta chẳng có thiệt hại gì cả.

Richard: Ok. Tôi đã hiểu.