RE: THƠ CỰC NGẮN PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu   at   Sun, 05 Dec 2021 00:55:18 +0000

469
HỘI HỌA VÀ THI CA
Phạm Bá Chiểu 

Bức tranh là bài thơ 
Được viết bằng màu sắc