RE: THƠ ĐỜI PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu   at   Wed, 24 Nov 2021 23:46:16 +0000

833
ÁP LỰC
Phạm Bá Chiểu 

Áp lực sinh kim cương
Những trở lực trên đường
Chỉ duy nhất giúp bạn 
Thêm mạnh mẽ, kiên cường


834
BỎ QUA
Phạm Bá Chiểu

Thường ta bỏ qua
Những điều nhỏ nhặt
Nhưng điều lớn nhất
Từ đó mà ra


835
TỐI GIẢN ĐỐI XA HOA
Phạm Bá Chiểu

Thà tối giản, cuộc đời đầy thanh thản
Hơn xa hoa, cuộc sống gánh nợ nần


836
HOÀN CẢNH?
Phạm Bá Chiểu

Nếu đời không đổi hoàn cảnh cho ta
Tức dùng nó bắt chính ta thay đổi


837
MÌNH TRƯỚC NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Chỉ trích người khác
Sẽ mất thời gian
Phát triển bản thân
Vượt tầm cao mới


838
CON TÀU VÀ CON NGƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Đóng tàu không phải để
Trú bến cảng bình an
Làm người không phải để
Trú ẩn nơi an toàn