RE: THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu   at   Tue, 23 Nov 2021 23:54:17 +0000

196
CÁI HAY KẺ TRỘM 
Phạm Bá Chiểu 

Thợ xây muốn bạn sập nhà 
Trại hòm muốn bạn mau ra người trời
Chỉ còn kẻ trộm tuyệt vời 
Luôn mong nhà bạn suốt đời giàu to


197
LƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Muốn thành Đại Lãn
Ăn chẳng tốn công
Muốn thành vợ chồng
Nhưng lười không cưới


198
MUỐN CÓ CHỒNG
Phạm Bá Chiểu

Nắng mưa xây đẹp
Bảy sắc cầu vồng
Nắng muốn có chồng
Áo mưa chẳng tới?


199
GẶP THỦY THẦN
Phạm Bá Chiểu

Cảnh sát biển Trung Quốc,
Cảnh sát biển Việt Nam
Tuần hành chung trên biển
Bỗng gặp ngay thủy thần

Thần quát- Bay phải chết
Nhưng cho cơ hội này
Ném vật gì xuống biển
Không tìm được tha ngay

Chàng Trung Quốc láu cá
Ném hán khuẩn Covi
Nháy mắt thần tìm thấy
Thế là Trung Quốc đi

Chàng Việt Nam cười nhạo
Ném xa một vật gì
Thần tìm hoài không thấy
Mới hiện lên nằn nì:

- Ngươi ném vật gì thế
Mà ta tìm không ra?
Viên C sủi đấy ạ
Gặp nước biển tan hòa

Chuyện dạy ta hán khuẩn
Thua C sủi bạn ơi
Vitamin C uống
Corona đi đời