RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào   at   Thu, 21 Oct 2021 14:48:01 +0000

SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA MIKE NÈ...ANH HÃY GỌI ĐI...

Gọi John vào đây cho tôi....

+Tôi là John đây!

Bộ phận nhân sự có cung cấp số điện thoại của Mike. Anh hãy gọi điện thoại trực tiếp cho anh ấy.

+Tôi đã không gọi...

Sao?. Anh la hét trong công ty như một thằng điên. Anh nói Mike sai lầm khi tính toán bài toán đó. Bây giờ, chúng tôi cung cấp cho anh số điện thoại của Mike. Anh lại không gọi.

+Tôi không thể gọi...

Chúng tôi bận lắm John à! Chúng tôi không muốn tham dự Talkshow của anh nữa. Chúng tôi làm công việc tuyển dụng, giao việc, hướng dẫn việc tuỳ thuộc vào khả năng của nhân viên. Sau đó, chúng tôi kiểm tra, giám sát, theo dõi và đôn đốc họ. Chúng tôi còn chịu trách nhiệm ra quyết định. Nếu anh không ra quyết định việc có nên gọi cho Mike hay không?. Chúng tôi sẽ chỉ định người khác.

+Tôi xin lỗi!

Anh cần tranh luận trực tiếp với Mike. Anh không nên tranh luận với chúng tôi và la hét ồn ã trong công ty....Anh chỉ là thằng ranh con, miệng còn hôi sữa...