RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào   at   Fri, 10 Sep 2021 03:34:44 +0000

PHÁP LUẬT Ở TỆP CŨNG VẬY MÀ!

Chào George. Tôi nghe nói John muốn Mike phải làm tiếp dự án đó. Nhưng Mike đã nghỉ việc tại Công ty của chúng ta.

++Đúng vậy, hắn muốn Mike làm việc không lương.

Ôi! cái đó là vi phạm pháp luật Iran rồi!

++Vậy, pháp luật ở Tệp thì sao?

Chúng ta có thể bị ngồi tù vì cưỡng bức lao động, vi phạm nhân quyền và không kí hợp đồng lao động.

++John là một kẻ lười biếng và ít học. Tôi không thể tác động đến suy nghĩ của anh ta.

Tôi biết rằng khi những người đàn ông ở cạnh nhau trong một công ty và trong quãng thời gian dài ngoằn, một trong số họ sẽ mang tính cách của một người phụ nữ.

++Đó là lí do mà tôi muốn cô phải tuyển dụng thêm nhiều các cô gái.