RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Thu, 09 Sep 2021 22:34:36 +0000

6262
SÉT
Phạm Bá Chiểu

Phút đầu gặp, tưởng tình yêu sét đánh
Hóa đó lời cảnh báo mẹ thiên nhiên


6263
SAY
Phạm Bá Chiểu

Rượu nồng uống mãi chẳng say
Lời em nhầm uống say đầy tháng năm