RE: Tổng kết quỹ TAL
by   hothiethoa   at   Wed, 21 Jul 2021 00:35:09 +0000

Lập thêm 1 quỹ thăm hỏi, theo từng mục riêng.
Hiện tại cần HĐTM góp để hỗ trợ bé Min (Let) 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...sp=sharing