RE: THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu   at   Fri, 11 Jun 2021 03:07:22 +0000

97
CHẲNG MƠ NGOÀI LUỒNG 
Phạm Bá Chiểu

Kiếp sau xin chớ làm người
Làm con dê giống quấn mười vợ tơ
Ăn ngon, truyền giống vô tư
Một đời sung sướng chẳng mơ ngoài luồng

[Hình: phong-canh-dep-2-814x478.jpg]

98
MUỐN
Phạm Bá Chiểu

Muốn yêu thì phải chung đường
Muốn chung giường phải ra phường ký hôn