RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào   at   Thu, 10 Jun 2021 12:58:43 +0000

TRÊN ĐỜI NÀY LÀM GÌ CÓ LƯƠNG CAO, VIỆC NHẸ ĐÂU???

Trên đời này làm gì có lương cao việc nhẹ đâu???

++Có. Đó là quản tài vên.

Sao anh không làm???

++Tôi làm việc mà người ta cứ phá tôi bị mất việc không à!

Vậy sao??

++Tôi đi làm, họ phá tôi thất nghiệp. Sau đó, họ giới thiệu công việc không phù hợp với khả năng của tôi. Tôi không làm được.

Có việc làm là may mắn rồi!

++Không được. Nó phải đúng với khả năng của tôi. Tôi không làm vì tôi còn tức giận. Việc ngon, họ dành làm hết rồi. Họ giới thiệu việc nặng, thu nhập ít. Tôi cảm thấy bực.

Vậy, anh thất nghiệp là đúng rồi. Trên đời này, làm gì có lương cao việc nhẹ đâu?

++Anh là đồ sàm...