RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Thu, 10 Jun 2021 06:28:33 +0000

6075
CÔ ĐƠN
Phạm Bá Chiểu 

Ôi cuộc sống cô đơn chi nhiều quá 
Muốn ăn vạ cũng chẳng biết tìm ai

[Hình: hoa-bo-cong-anh.jpg]