RE: TRANG THƠ JENNY HO
by   phambachieu   at   Sun, 09 May 2021 03:48:29 +0000

287_ NÉN
Jenny Ho ( Mùa cách ly )

Cơn gió nén
Bầu trời cũng nín thở
Cơn gió dừng
Vạn vật sẽ lặng thing
Mưa nén mình
Đọng mãi giọt mây trong
Lòng trĩu nặng
Mây kéo trời xuống thấp

Đông nén mình
Cho mùa thôi bớt rét
Chẳng vô tình
Lạnh buốt, nụ bung hoa
Nụ nén mình
Chờ về kịp xuân qua
Xuân khắc khoải
Nén mình đợi đông cạn

Nhưng tình yêu
Sao phải nén lòng đợi
Thời gian kia
Chẳng nén lại chờ mình
Hãy cứ yêu
Cho thỏa khát với tình
Hãy cứ sống
Trọn vẹn điều mơ ước


[Hình: hoa-hong-phan.jpg]