RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Fri, 07 May 2021 20:50:16 +0000

[Hình: bao-kpra.jpg?dpi=150&quality=100&w=630&m...scale=both]

5930
THÍCH PHI THƯỜNG 
Phạm Bá Chiểu 

Không thích làm sóng
Thích làm biển triều 
Không thích làm bạn
Thích làm người yêu


5931
MUA TÌNH, TRẢ TIM
Phạm Bá Chiểu

Đâu gì cũng thể
Mua được bằng tiền.
Hãy mua tình em
Trả bằng tim lửa!


5932
TẬP ĐI
Phạm Bá Chiểu

Lớn còn tập đi
Tự mình gắng vững
Những bước chập chững
Hướng về tim anh

[Hình: b52b9b656d268478dd37.jpg]

5933
BIẾN HÓA
Phạm Bá Chiểu

Khi đủ điều kiện
Vịt thành thiên nga
Em thành nữ chúa
Khi đầy tình ta


5934
TỰ DỖ
Phạm Bá Chiểu

Thôi đừng khóc nữa
Trôi lớp điểm trang
Lộ gương mặt mộc
Anh còn yêu chăng?


5935
EM NHƯ THÁC
Phạm Bá Chiểu

Đố ai bắt được thác dừng
Đố ai bắt được em ngừng nhớ anh

[Hình: 21536110965223562809896_692018.jpg]

5936
THỬ THÁCH
Phạm Bá Chiểu

Toán khó thử thách
Ai người thông minh
Gian khó thử thách
Ai yêu hết mình

[Hình: key-west-81664_960_720-777x516.jpg]