RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Fri, 07 May 2021 14:44:24 +0000

[Hình: photo1620210221787-1620210221915953040749.jpg]

5927
TRỘM 
Phạm Bá Chiểu 

Hôn trộm tiếng cười
Thơ tình lịm ngất
Uống trộm ánh mắt
Tim tình hôn mê


5928
NGƯỢC
Phạm Bá Chiểu

Ngược chiều ngọn gió
Diều bay đỉnh trời
Ngược chiều bão tố
Tình bay đỉnh đời


5929
TÌNH YÊU?
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu- không khí
Chẳng nhìn thấy gì
Nhưng ai thể sống
Không cần oxy?

[Hình: 1575122820573-hoa-bo-cong-anh-d.jpg]