RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Mon, 03 May 2021 22:31:52 +0000

5924
TỪ GIAN KHÓ
Phạm Bá Chiểu

Bông sen tuyệt mỹ
Từ bùn vươn ra
Tình yêu tuyệt đỉnh
Vượt từ phong ba

[Hình: bao-tuyet-1-2.jpg]

5925
TUYỆT MỸ VÀ TÌNH YÊU
Phạm Bá  Chiểu

Không tuyệt mỹ
Để bắt đầu tình yêu
Hãy yêu đi
Để trở thành tuyệt mỹ

[Hình: 94954-fire-love-hearts-typography-748x561.jpg]

2926
LA BÀN TRÁI TIM
Phạm Bá Chiểu

La bàn tim em
Không chỉ hướng bắc
Không hướng nào khác
Chỉ về hướng anh