RE: THƠ CỰC NGẮN PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu   at   Mon, 03 May 2021 09:06:08 +0000

358
TÌNH TRÀ
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu như trà thơm
Càng ngon càng mất ngủ

[Hình: phong-nha-ke-bang-0618-25-of-29_15281934194.jpg]