RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào   at   Thu, 08 Apr 2021 06:54:00 +0000

MỘT VÀI CÂU HỎI QUAN TRỌNG

Bạch thầy, con muốn hỏi một vài câu hỏi quan trọng. Thứ nhất, một người có hành vi đối xử tệ với con. Sau đó, họ giúp đỡ con. Hành vi nào thuộc về nhân cách chính?

+++Hành vi đầu tiên. Vì không ai muốn đối xử tốt với người khác, ngoại trừ người thân của họ. Con có thể kiểm tra thái độ, ánh mắt, cách bắt chéo chân, ngồi nửa mông,...Đó phản ánh nhân cách thật của họ.

Bạch thầy, có người hứa sẽ bù đắp cho  con bằng việc thăng chức cho con trở thành quản lí?

+++Con không nên tin. Bởi vì, chúng sẽ là gánh nặng. Của ôi thiu sẽ dành cho con.

Bạch thầy, con thật sự mê muội với những lời hứa ấy. Họ còn giúp con tuyển dụng một cô gái rất đẹp cho con. Họ muốn con hạnh phúc. Họ muốn con có đầy đủ. Con bị họ hại nên con bị gout, và bị tiểu đường, nên con không có sức khoẻ để lao động. Con muốn họ bù đắp cho con.

+++Cô gái đó không thích  con. Nợ của họ sẽ không bao giờ đòi được, con ạ.