RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào   at   Thu, 08 Apr 2021 06:31:19 +0000

CÁI HỐ ĐEN...

Chào Dung,

Hôm trước, em nói Dũng là cái hố đen chỉ biết nhận mà không biết cho. Em còn dẫn chứng việc mời Dũng đi ăn nhiều lần tại nhiều nhà hàng nổi tiếng, nhưng Dũng không mời lại em.

Bây giờ, anh muốn hỏi tại sao em lại mời Dũng?. Hãy cho anh một lí do hợp lí.

Em còn tổ chức một nhóm thu tiền những thành viên được mời đi ăn tại Nhà hàng Hồng Kông hồi tháng trước. Em có thấy em bần tiện không?. Công ty đã mời nhân viên đi ăn, thì công ty phải trả tiền. Ai mời thì người đó trả tiền. Em bần tiện cũng vừa vừa thôi. Em làm anh mất mặt với nhân viên.

Người không có tiền, thì phải nhận là đúng rồi.

Còn chúng ta có tiền, chúng ta là hố trắng. Chúng ta chỉ phun ra vật chất dư thừa, để chúng ta ổn định hơn.

Bần tiện như vậy, thì em nên làm lính suốt đời.