RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Tue, 23 Feb 2021 09:59:49 +0000

5787
NÀNG THƠ
Phạm Bá Chiểu

Có lần em hỏi anh
Lời ngọt ngào hương tỏa:
- Anh yêu ai hơn cả
Em với cùng nàng thơ?

Anh trả lời ỡm ờ:
- Anh yêu nàng thơ nhất
Em long lanh giọt mắt
Chạy dài vào trong đêm

Anh chạy theo níu em
Vào vòng tay rộng ấm
- Ôi em yêu, ngốc lắm
Em chính là nàng thơ

[Hình: 2f7e52c351cb69d6c782e3d53740a7a5a4b35638.jpg]