RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào   at   Sun, 21 Feb 2021 15:06:47 +0000

Ở đâu cũng có anh hùng,
Ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên...

Tại sao chị lại chửi em vậy?. Em có quen biết gì chị đâu?. Lời bài thơ đó là gì?. Chị đang đã kích em phải không?

Chị đừng chửi em làm phách. Sự tồn tại của em là khách quan. Và, em chẳng đụng chạm đến chị. Chị chỉ muốn em đi dạy học ở trường, và chị muốn cho em thấy chị cũng là giảng viên, Tiến sĩ, trưởng phòng đào tạo. Làm chi vậy?. Chị giàu, chị có cho tiền em không?. Chị là Tiến sĩ, chị giúp em được gì?. Em không có lợi ích từ chị. Chị quá kiêu căng, và em cảm thấy chị quá buồn chán.

Em chỉ tồn tại như một cơn gió trong trời đất. Thành, Trụ, Hoại, Không. Tại sao chị lại cố gắng can thiệp vào cuộc sống của em?. Sự tồn tại của chị cũng là khách quan. Nhưng, chị bị chi phối và bị sự tác động nhiều từ thế giới, đó là danh lợi, địa vị, tiền bạc. Chị đang nghĩ chị khác hơn khi chị có những thứ ấy. Nhưng, chị không khác so với ngọn gió.

Chính vì lẽ đó, mà chị rất tầm thường